Публикации и печатни издания


Целта на публикационната дейност е да се стимулира и подпомогне целевата група да публикува научните си резултати в международни списания. В рамките на тази дейност ще бъдат подпомогнати и финансирани 30 публикации в национални списания, в периодика за международно известни научни списания и 20 публикации в международни издания. Ще се подпомогне и финансира издаването на 3 печатни издания : колективни монографии , учебни помагала, методически ръководства и учебници написани от представители на целевата група.


Заяви своето участие on-line