Национални докторантски школи

 

Изпълнението на проекта ДАСУН включва планиране, организиране и провеждане на две национални докторантски школи по организация и управление на научни изследвания, икономически анализи и прогнози, управление на риска и иновативни практики, създаване и управление на индивидуални проекти за научна реализация и професионално развитие.
 
Двете национални докторантски школи ще се проведат през лятото на 2012 и 2013 г. Целта на участието в тях е повишаване квалификацията и мотивацията на докторантите и младите учени, споделяне на международен опит между тях и хабилитираните учени, лектори, консултанти и експерти за най-новите научни постижения в съответната предметна област на докторантските теми и изследванията на младите учени.


Заяви своето участие on-line