Ръководител:

доц. д-р Александър Николов

 

Гл. координатор:

ас. Атанас Георгиев

 

Научни координатори

проф. дикн Желю Владимиров

проф. дикн Георги Чобанов

проф. д-р Анастасия Бънкова

Координатори:

гл. ас. Николай Нетов

ас. Албена Антонова

ас. Любен Иванов

Александър Тодоров

Венцислав Стоилов

Гергана Стоилова